Ceník - ordgyn_web

Přejít na obsah

platnost od 30. 3. 2015  

1. Samoplátci (nepojištěné pacientky)


platba v hotovosti

Preventivní gynekologické vyšetření včetně odběru cytologie

1000 Kč

Kontrolní vyšetření (bez odběru cytologie)
800 Kč

První vyšetření v prenatální poradně

1000 Kč

Kontrolní vyšetření v prenatální poradně

800 Kč

Předpis hormonální antikoncepce
100 Kč

2. Výkony nehrazené ze všeobecného zdravotního pojištění (nejedná se o léčebnou péči)

 

platba v hotovosti

Vyšetření plastovým vyšetřovacím nástrojem (na vlastní žádost)

50 Kč

Předpis léku a poučení při odsunutí menstruace

150 Kč

Předpis antikoncepce jako první pomoc po nechráněném styku (do 24-72hodin)

150 Kč

Vyšetření v souvislosti s umělým ukončením těhotenství

1000 Kč

Aplikace intramuskulární injekce (očkování)

150 Kč

Samotné zavedení nitroděložního tělíska + ultrazvuková kontrola uložení

1000 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacientky

200 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu vyžádané pacientkou

200 Kč

HR HPV (test na přítomnost papilomavirů) – testace na přání

1300 Kč

Snímek z ultrazvukového vyšetření

50 Kč

Ultrazvukové vyšetření malé pánve na přání

300 Kč

Zaslání žádanky, receptu nebo zprávy poštou

30 Kč

Léky předepsané v těchto případech nejsou rovněž hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění


Návrat na obsah